In de zomermaanden kunnen de openingstijden afwijken.

De maatvoering van ringen en armbanden

De meeste ringen in de webshop van Dupon Edelsmid & Juwelier zijn op voorraad in ringmaat 56. De doorsnee van de binnenmaat is in dat geval 17,75 mm. De armbanden die we op voorraad hebben, zijn 19 centimeter lang, dat past goed om de gemiddelde pols.

Heeft u een andere ring- of armbandmaat? De meeste ringen en armbanden zijn in meerdere maten verkrijgbaar. De levertijd en prijs (bij een veel grotere maat) kan afwijken, maar hierover informeren we u vanzelfsprekend. Dupon Edelsmid & Juwelier kan ook sieraden vermaken, passend maken.

Uw ringmaat bepalen

De makkelijkste manier om uw ringmaat te bepalen is door met een schuifmaat de binnenkant van een van uw andere ringen die goed passen, te meten. Geen andere passende ring in huis? U kunt ook bij Dupon Edelsmid & Juwelier uw ringmaat laten opnemen of we sturen u een verstelbare ringenmaat toe. Daarmee kunt u thuis eenvoudig uw ringmaat bepalen. De ringenmaat stuurt u na gebruik retour.

Heeft u uw oog op een brede (+5mm) ring laten vallen, bestel dan een halve tot een hele maat groter.

Welke maat collier?

Dupon Edelsmid & Juwelier hanteert voor het bepalen van de lengte van een passend/kort collier de volgende gemiddelden:
Slanke hals 40 à 42 cm
Iets vollere hals (gemiddeld) 45 cm
Volle hals 50 cm

Twijfelt u over de juiste maat? Gebruik dan een naaicentimeter of een touwtje om de gewenste lengte te bepalen. Vanzelfsprekend kunt u ook een eigen goed passend collier nameten. Lange colliers zijn er in drie standaardmaten: 60, 80 en 100 cm.

Welke maat armband?

Dupon Edelsmid & Juwelier hanteert voor het bepalen van de lengte van een armband de volgende gemiddelden:
Smalle pols 17 à 18 cm
Iets bredere pols (gemiddeld) 19 à 20 cm
Brede pols 21 à 22 cm.

Twijfelt u over de juiste maat? Gebruik dan een naaicentimeter of een touwtje om de gewenste lengte te bepalen. Meet niet de exacte omtrek van uw pols, maar houdt wat extra ruimte aan. Vanzelfsprekend kunt u ook een eigen goed passende armband nameten. Bij een armband zonder scharnier meet u de omtrek van het breedste deel van uw hand. U kunt ook bij Dupon Edelsmid & Juwelier uw armbandmaat laten opnemen.

Ringmaten op een rijtje

Ringmaat Doorsnede binnenmaat
50 16 mm
52 16,5 mm
54 17,25 mm
56 17,75 mm
57 18 mm
58 18,5 mm
60 19 mm
62 19,75 mm
64 20,25 mm

Wat is de levertijd?

Na de ontvangst van uw bestelling en betaling, maakt Dupon Edelsmid & Juwelier uw bestelling klaar voor verzending. Is de door u bestelde maat op voorraad, dan ontvangt u het sierraad binnen drie werkdagen. Is uw maat niet op voorraad dan geldt een langere levertijd. Heeft u uw bestelling op korte termijn nodig, neem dan contact op met Dupon Edelsmid & Juwelier dan kijken we wat er mogelijk is.

Wat zijn de verzendkosten?

Sieraden worden als brievenbuspakje verstuurd. Het pakket kunt u online volgen. De verzendkosten zijn in dit geval € 10,25 voor verzenden naar een adres in Nederland.

Een aantal sieraden worden verzekerd verzonden, dit wordt dan bij het afrekenen duidelijk. U tekent bij ontvangst en kunt het pakket volgen via Track & Trace. De kosten bedragen € 14,45 voor verzenden naar een adres in Nederland.

Bestellingen vanaf 500 euro worden gratis verzekerd verzonden naar een adres in Nederland. U tekent bij ontvangst en kunt het pakket volgen via Track & Trace.

U kunt uw bestelling ook gratis afhalen bij Dupon Edelsmid & Juwelier in Mûnein.

Kan ik retourneren en ruilen?

Voldoet het sieraad niet aan uw verwachting, dan kunt u deze binnen 14 dagen retourneren. Het sieraad dient onbeschadigd, krasvrij en ongebruikt te zijn. Indien het retourartikel aan deze voorwaarden voldoet, wordt uw aankoopsom teruggestort. Verzending is voor uw eigen risico en eigen rekening Het is ook mogelijk om een sieraad om te ruilen voor een ander sieraad. Het verschil in prijs wordt dan verrekend.

Retourzendingen kunt u uitsluitend aangetekend versturen naar:

Geartsje Dupon
Dr. Kijlstraweg 30
9063 JC Mûnein
! In verband met diefstalgevoeligheid gelieve niet onze bedrijfsnaam -Dupon Edelsmid & Juwelier- op het retourpakket vermelden.

Op maat gemaakte sieraden kunnen in principe niet worden geretourneerd.

Vervolg algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Geartsje Dupon Goudsmid en Juwelier
Dr. Kijlstraweg 30
9063 JC  Munein
Telf. 058-2562884
info@dupon-edelsmid.nl
Kvk-nummer: 54496616
Btw-identificatienummer: NL001206891B17

Algemeen

 • Dupon is een goudsmid die sieraden van edele metalen vervaardigd en repareert. Ook het omsmelten van (oud)goud, het zetten van diamanten, edelstenen en parels behoort tot de werkzaamheden van Dupon.
 • Alle aan Dupon verstrekte opdrachten worden uitstuitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Het laten repareren van sieraden met edelstenen of antieke sieraden is op eigen risico. Dupon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of defecten die ontstaan zijn tijdens de reparatie. Bij het aannemen van de reparatie/ opdracht bekijkt Dupon het desbetreffende sieraad of voorwerp en bespreekt Dupon zorgvuldig de mogelijke risico’s die de aanpassing met zich mee kan brengen.
 • Indien er akkoord is gegaan met de opdracht kunnen eventuele wijzigingen in het ontwerp extra kosten en/of vertraging met zich mee brengen.
 • Indien er tijdens het uitvoeren zich onvoorziene omstandigheden voordoen krijgt u dit altijd zo spoedig mogelijk te horen. Dupon stelt u op de hoogte en bespreekt met u de alternatieven en mogelijkheden. Eventuele vertraging en extra kosten zijn niet uitgesloten. Uiteraard pleit Dupon er voor om indien er sprake is van vertraging of extra kosten deze zo kort en laag mogelijk te houden.

Annulering

 • Wanneer een opdracht na het geven van akkoord wordt geannuleerd worden de reeds gemaakte kosten voor de geleverde diensten in rekening gebracht en verrekend met de aanbetaling. Indien er spraken is van het verwerken van eigen goud wordt het goud eigendom van Dupon. Indien er gewenst wordt het goud terug te krijgen is dit tegen betaling mogelijk.
 • Dupon heeft het recht een opdracht te annuleren wanneer deze bij nader inzien toch niet mogelijk blijkt te zijn of er onvoorziene omstandigheden opgetreden zijn. Ook bij nalatigheid van de klant heeft Dupon het recht om een opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten kunnen afhankelijk van de situatie in rekening worden gebracht.

Betaling

 • De prijs die de klant moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft Dupon zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 • Het sieraad of de geleverde dienst dient vooraf of bij ophalen betaald worden. Dit kan contant of ter plekke in het atelier van Dupon overgemaakt worden. Zolang het product nog niet volledig betaald is blijft het product eigendom van Dupon. Dupon kan het product niet afgeven aan de klant tot de betaling geheel is voldaan.
 • Wanneer de klant niet betaalt binnen de betalingstermijn van 7 dagen zal Dupon een herinnering sturen. Hiervoor staat weer een termijn van 7 dagen. Wanneer er nu weer niet betaald is heeft Dupon het recht om rente in rekening te brengen. Dit gaat in vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Dit geldt ook voor de eventuele incassokosten.
 • Het afgeven van een sieraad ter reparatie of goud dat omgesmolten moet worden naar een ander sieraad dient als vuistpand voor Dupon en geeft Dupon zekerheid van betaling. Wanneer er door de klant niet betaald wordt word het sieraad en / of goud eigendom van Dupon tot weder betaling.
 • Wanneer een klant 3 maanden na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald heeft, heeft Dupon het recht om het product voor de verkoop te gebruiken.

Rechten van de klant en van Dupon

 • Wanneer er zich onverwachte situaties hebben voorgedaan kan Dupon de emotionele schade en/of immateriële schade die dit mogelijk met zich mee brengt niet vergoeden. Dupon zal met alle zorgvuldigheid, vakkennis en professionaliteit omgaan met de opdracht of reparatie en deze uitvoeren.
 • Dupon vergoed geen schade aan de klant die het gevolg is van overmacht, zoals bijvoorbeeld schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de klant de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan Dupon die zien op schade aan een product van de klant worden door Dupon aan de klant uitbetaald.
 • De door Dupon gemaakte of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Dupon.  Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van Dupon is niet toegestaan.

Garantie

 • Dupon garandeert in het geval van het maken van nieuw (maat)werk gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Dupon gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij anders is overeengekomen of vermeld, voor zover die betrekking hebben op de door haar gerepareerde/vervangen onderdelen. De klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de klant recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
 • Dupon staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de klant, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat Dupon in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • Wanneer een edelsteen, diamant dan wel parel enige vorm van schade oploopt bied Dupon hier geen garantie op. 
 • Dupon garandeert de echtheid van de door Dupon gebruikte materialen. 
 • Indien er sprake is van een door Dupon gemaakte toevoeging aan het object dan wel juweel gelden alle bovengenoemde punten alleen op het door Dupon vervaardigde onderdeel.
 • De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van de bovengenoemde punten die door Dupon zijn genoemd als afgegeven handelsgarantie.
 • Dupon heeft ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Alle gemaakte wijzigingen in de algemene voorwaarden van Dupon zijn direct van toepassing.

Rechtskeuze

 • Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en Dupon.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter, dan wel aan de rechtbank.